Connected Generations

for English scroll down

 

We worden 100!

Ben je in de twintig en woon je in Europa? Dan heb je een aanzienlijke kans om 100 te worden! Maar maatschappelijk gezien is ouder worden bepaald geen pretje. Vanaf je 50ste nemen je perspectieven om mee te doen op de arbeidsmarkt scherp af. Woonvoorzieningen en de publieke ruimte worden voor jou steeds minder toegankelijk, naarmate je meer lichamelijke gebreken krijgt. De technologiekloof tussen jongeren en ouderen wordt elke dag dieper. Met als gevolg dat je – misschien wel voor de helft van je leven – in een steeds benauwender isolement komt te verkeren.

 

Meer eenzame ouderen

Dat het uiteengroeien van generaties en de vereenzaming van ouderen die daaruit volgt een belangrijk thema is, wordt breed erkend. Conferenties worden eraan gewijd en task forces benoemd. De mooiste gemeentelijke, nationale en internationale beleidsvoornemens worden geformuleerd. Goede doelen houden zich er mee bezig. Ook het bedrijfsleven neemt zijn verantwoordelijkheid. Maar de effecten zijn vaak marginaal: ondanks alle inspanningen neemt de eenzaamheid onder ouderen meetbaar toe. Kan dat anders?

 

 

Dat kan anders

Wij denken dat het slimmer, innovatiever en creatiever kan! Tijdens de Social Innovation Challenge heeft Design for Humanity, met circa 80 jonge, getalenteerde ontwerpers brandende vraagstukken gekraakt op het gebied van werken, wonen, gezondheid en publieke ruimte. Niet vanuit een isolement, maar met de input en expertise van alle generaties en bedrijven en instellingen die écht iets willen betekenen voor het bij elkaar houden van jong en oud. Ofwel; connected generations.

 

Partners

Betrokken partners hierbij waren:

  • Omroep Max
  • Het Nationaal Ouderenfonds
  • Ouderenbond ANBO
  • De Gezondheidsstudio
  • Gemeente Eindhoven.

 

 

ENGLISH
Are you in your twenties and living in Europe? There is a significant chance you are going to reach the age of 100 years! But the social consequences of getting older are not that fun.

Older people – and if you are above 50 you are considered old by current society’s standards – are getting more and more disconnected from their social surroundings. Access to the job market becomes increasingly difficult, the technology gap between generations deepens and your physical mobility declines.

Design for Humanity wants to find new, innovative answers to prevent and solve loneliness among our elderly. Therefore, the theme for 2016-2017 is Connected Generations.

In cooperation with our partners, we organized the Social Innovation Challenge 2016, resulting in > 120 ideas and/or concepts that are all unique and valuable in its kind. At the moment, this ideas are further developed into (graduation) projects.