THE REFUGEE HACKATHON

for English scroll down

Crisis
In de zomer van 2015 ontstonden grote stromen vluchtelingen door Europa. De stromen bestonden uit mensen die om allerlei redenen vanuit hun thuislanden op drift raakten en die corridors volgden door Europa. De verwarring bij de bevolking en autoriteiten was compleet: hoe om te gaan met deze mensenmassa’s die, wellicht anders dan voorheen, goed geïnformeerd en doelgericht zijn weg zocht naar een beter leven? Hoe de verschillende beweegredenen (oorlog, verlies, welzijn, welvaart, hereniging) te benaderen als argumenten? Hoe ook de praktische consequenties op te vangen van deze volksverhuizing, consequenties variërend van opvang en voeding tot integratie en het managen van gevoelens van onrust onder de bevolking van Europa? Geen politicus of denker die het eensluidend antwoord wist – wat logisch was, want zo’n antwoord bestaat niet.

 

Don’t debate. Ideate.
Design for Humanity besloot, een bijdrage te willen leveren – en juist daardoor betekenisvol te worden. Want zolang we een probleem als dit in zijn geheel willen oplossen, blijven we denken en praten – en doen ondertussen niets. Dus formuleerden we deelproblemen en deelbriefings, waarop creatieve en effectieve oplossingen konden worden gevonden. De opzet van de dag was als de reis die de vluchtelingen maakten: op drift door de verschillende landen van Europa, aankomst in het gastland, langer verblijf en integratie; op basis daarvan vroegen we de ontwerpers om concrete, praktische en realiseerbare ideeën: hoe de overtocht op zee te overleven? Hoe in contact te blijven met elkaar? Hoe de cultuur te doorgronden van het land waar je aankomt?

 

Resultaat
De dag leverde ruim 150 van dat soort ideeën op. In de daaropvolgende Design for Humanity jaarcyclus werden door een tiental studenten een aantal van die ideeën uitgewerkt, als afstudeerfase van hun designstudie. De uitgewerkte ontwerpen worden nu toegepast in sociale situaties door partijen die rechtstreeks geconfronteerd worden met de problematiek die centraal stond in de Refugee Hackathon. En leveren dus werkelijke waarde voor de maatschappelijke partners.

Performance Refugee Hackathon

ENGLISH

About two hundred concepts have been developed on Friday, October 23rd 2015 during the Design for Humanity Refugee Hackathon. The hackathon brought together about 100 designers from technical universities and academies in the Philips Lichttoren in Eindhoven, during the Dutch Design Week 2015. They were supported by the expertise of refugees, design coaches, politicians and administrators. Mary-Ann Schreurs, city counsellor of innovation, culture, design and sustainability in Eindhoven, labelled the hackathon as “the pearl of the Dutch Design Week” because of the theme, the process and the level of social design & innovation.

SOME PROJECTS

CONNECTING CULTURES

Connecting Cultures aims to guide people from various cultures to build up a strong friendship. The toolkit contains several games and exercises that help them to develop a mutual understanding and celebrate diversity.

Read more

SHOW ME HOW YOU FEEL

It’s difficult to talk about unpleasant experiences. This is also true for refugee children. Show me how you feel looks for ways to make this easier. The cuddly toy can display several emotions, and in doing so, trigger a talk.

Read more