Design Sprint: een stevige én energieke stap

Om een stevige en energieke eerste stap te zetten naar een innovatieve oplossing of creatieve ideeën, stelt Design for Humanity voor om een maatschappelijk vraagstuk te exploreren middels een Design Sprint. Een Design Sprint articuleert het vraagstuk en maakt het tastbaar, levert inspiratie en eerste inzichten op en bevordert de sfeer van co-creatie en eigenaarschap onder deelnemende stakeholders.

Design thinking methode

Er wordt in korte tijd veel waarde geleverd, door de manier van denken en werken van designers te volgen, ofwel Design Thinking. Design Thinking is een methode om vraagstukken snel te voorzien van praktische, creatieve oplossingen, waarin de gebruiker centraal staat.

Design Thinking in 5 stappen

The 5 phases of Design Thinking

Lees meer over Design Thinking.

Welke waarde wordt geleverd met een Design Sprint?

  • Actiematig op de agenda zetten van het vraagstuk
  • Heldere formulering van het vraagstuk
  • Eerste inspiratie en inzichten op tafel
  • In-/externe stakeholders enthousiast en ‘eigenaar’
  • ‘Learning-By-Doing’-introductie op Design Thinking
  • Na afloop is er direct duidelijk of er vruchtbare grond is voor een verdere samenwerking.

Samenwerken met ontwerpers

In de visie van Design for Humanity kan het Design Thinking proces niet zonder de medewerking van “echte”, goed opgeleide ontwerpers. In samenspraak met stakeholders zijn die in staat ideeën heel snel om te zetten in schetsen en modellen die tastbaar én testbaar zijn.

Experimenteer met Design Thinking

Wil je weten wat design thinking kan betekenen voor jouw sociale vraagstuk? De beste manier is om het te ervaren. Design for Humanity kan jouw organisatie met een korte design sprint laten proeven van de methodiek. Bel Guido Jilderda (06-29 54 03 47) voor meer uitleg en om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Wij deden al eerder design sprints voor:

Partner Designing Democracy Hackathon
NS partner Designing Democracy

Over Design for Humanity

Stichting Design for Humanity organiseert op eigen initiatief design sprints en creatieve hackathons op grote, ontwrichtende maatschappelijke thema’s, bijvoorbeeld over vitalisering van de democratie, vergrijzing en de vluchtelingencrisis. Daarnaast ondersteunt de stichting overheden en maatschappelijke partijen bij het verbeteren en versnellen van sociale innovatie met behulp van Design Thinking.

Meer informatie?

Neem contact met ons op via info@designforhumanity.nl of bel met Guido Jilderda (06-29 54 03 47).

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Deze verschijnt ongeveer eens per maand in je mailbox.