Design Thinking: denk als een ontwerper

Design Thinking kan van onschatbare waarde zijn bij het ontwikkelen van nieuwe oplossingen. De methode biedt bijvoorbeeld interessante mogelijkheden om moeilijk bereikbare doelgroepen actief te betrekken en inbreng te laten hebben. Bijvoorbeeld in de vorm van een Design Sprint.

 

Wat is Design Thinking?

In de kern draait het er bij de Design Thinking methode om dat je niet te lang blijft steken in praten. Als je het vraagstuk eenmaal hebt geformuleerd, begin je zoveel mogelijk ideeën te verzamelen die ook maar enigszins kunnen bijdragen aan een oplossing. Dat doe je het liefst door zoveel mogelijk stakeholders te laten samenwerken. Vervolgens werk je de rode draad die je met elkaar ontdekt in die ideeën niet uit in een rapport of advies, maar in een prototype: een manier van werken die je werkelijk in de praktijk kunt testen.

Design Thinking Methode

De 6 fases van de Design Thinking Methodiek

  1. Empathize: empatisch begrijp verkrijgen
  2. Define: definieer het probleem
  3. Ideate: creëer ideeën
  4. Prototype: maak prototypes
  5. Test: test de prototypes met de doelgroep
  6. Implement: na het testen, aanpassen en verbeteren, is je nieuwe product, service of een combinatie klaar om geïmplementeerd te worden.

Samenwerken met ontwerpers

In de visie van Design for Humanity kan het Design Thinking proces niet zonder de medewerking van “echte”, goed opgeleide ontwerpers. In samenspraak met stakeholders zijn die in staat ideeën heel snel om te zetten in schetsen en modellen die tastbaar én testbaar zijn.

 

Snel prototypen

Waarom is het nu zo belangrijk om ideeën zo snel mogelijk om te zetten naar prototypes en ze te testen? Door snel te prototypen ontkom je aan een belangrijke innovatie-valkuil: vaak wordt aan innovaties eerst heel veel tijd en geld besteed, om er dan achter te komen dat het toch niet werkt. Door te werken met eenvoudige prototypes zie je bepaalde weerstanden of onhandigheden in het ontwerp in een heel vroeg stadium. Ofwel: faal vaak, faal snel en faal goedkoop. Dan kom je uiteindelijk bij een werkende oplossing uit, die bovendien draagvlak heeft onder stakeholders, omdat ze vanaf de eerst schets bij het ontwerp betrokken zijn.

De Ideation fase in het Design Thinking process gaat over het visueel maken van je ideeën door middel van design schetsen

Design Sprint

Een belangrijk element bij de Design Thinking methode is de factor tijd. Met een kort, intensief ontwerptraject (Design Sprint) kun je in één tot twee weken een idee omzetten in een prototype én eerste tests uitvoeren. Zo weet je heel snel of een innovatie levensvatbaar is en (eventueel na aanpassingen) verder uitgewerkt kan worden.

Over Design Sprints

Over Design for Humanity

Stichting Design for Humanity organiseert op eigen initiatief design sprints en creatieve hackathons op grote, ontwrichtende maatschappelijke thema’s, bijvoorbeeld over vitalisering van de democratie, vergrijzing en de vluchtelingencrisis. Daarnaast ondersteunt de stichting overheden en maatschappelijke partijen bij het verbeteren en versnellen van sociale innovatie met behulp van Design Thinking.

Meer informatie?

Neem contact met ons op via info@designforhumanity.nl of bel met Guido Jilderda, 06-29 54 03 47.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deze verschijnt ongeveer eens per maand in je mailbox.