Design Thinking: biedt oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken

Design Thinking kan van onschatbare waarde zijn bij het ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor maatschappelijke problemen. De methode helpt je om snel nieuwe ideeën te bedenken en biedt bijvoorbeeld interessante mogelijkheden om moeilijk bereikbare doelgroepen actief te betrekken.

Wat is Design Thinking?

In de kern draait het er bij de Design Thinking methode om dat je niet te lang blijft steken in praten. Als je het vraagstuk eenmaal hebt geformuleerd, begin je zoveel mogelijk ideeën te verzamelen die ook maar enigszins kunnen bijdragen aan een oplossing. Dat doe je het liefst door zoveel mogelijk stakeholders te laten samenwerken. Vervolgens werk je de rode draad die je met elkaar ontdekt in die ideeën niet uit in een rapport of advies, maar in een prototype: een manier van werken die je werkelijk in de praktijk kunt testen.

De 5 fases van de Design Thinking Methodiek

The 5 phases of Design Thinking
  1. Empathize: empatisch begrijp verkrijgen
  2. Define: definieer het probleem
  3. Ideate: creëer ideeën
  4. Prototype: maak prototypes
  5. Test: test de prototypes met de doelgroep

Lees meer in de blog: “Design Thinking: niet denken als beleidsmaker of deskundige, maar als ontwerper”

Waarom design thinking helpt bij sociale innovatie

De wereld verandert in hoog tempo. Er zijn steeds meer complexe, sociale vraagstukken waar geen eenvoudige oplossing voor te vinden is. Neem bijvoorbeeld armoede, obesitas of eenzaamheid. Traditionele denkwijzen hebben steeds vaker geen passend antwoord meer op dit soort vraagstukken, ook wel “wicked problems” genoemd. Want wat is precies het probleem? Is er een duidelijke oorzaak aan te wijzen? En wie is eigenlijk de ‘probleemeigenaar’?

Design for Humanity gelooft dat je met creativiteit, empathie en positiviteit wél tot nieuwe oplossingen kunt komen voor complexe vraagstukken. Door niet te denken in problemen, maar in oplossingen. Door samen te werken, door te proberen en door te durven. Én door de gebruiker centraal te stellen. Dat is ook de kern van design thinking. Door de juiste toepassing van de methodiek, kan je sociale innovatie realiseren.

De Ideation fase in het Design Thinking process gaat over het visueel maken van je ideeën door middel van design schetsen

De frisse blik van een ontwerper

Een goed Design Thinking proces kan niet zonder goede ontwerpers. Zij kunnen met een frisse blik naar een maatschappelijk probleem kijken, veel creatieve ideeën bedenken en snel tastbare oplossingen schetsen. Daarom werkt Design for Humanity samen met ontwerpers van allerlei disciplines zoals product designers, service designers, social designers en interaction designers.