Design for Humanity zet zich in voor maatschappelijke vraagstukken door middel van creatieve hackathons

Maatschappelijke vraagstukken oplossen: hoe doe je dat?

We staan als maatschappij voor veel uitdagingen in een wereld die steeds complexer lijkt te worden. Door ontwikkelingen als bijvoorbeeld globalisering, digitalisering en individualisering, is een passende oplossing soms moeilijk te vinden. Want wat een oplossing lijkt te zijn voor de één, zorgt soms weer voor nieuwe problemen voor de ander.

“Wicked problems”

Veel vraagstukken in het publieke domein zijn zó complex, dat het alleen al heel moeilijk is om te omschrijven wat het probleem precies ís. En wie er iets aan zou moeten doen. Bovendien kan het over een paar jaar – of zelfs een paar maanden – al weer helemaal anders zijn. Want wat betekent discriminatie voor jou? En wie moet eenzaamheid oplossen? Is een vraagstuk in de zorg over 5 jaar nog wel hetzelfde? We noemen dit soort complexe vraagstukken ook wel “wicked problems”. Het zijn problemen met veel verschillende stakeholders en perspectieven, die niet met een lineaire, stap-voor-stap-manier van denken, opgelost kunnen worden.

Nieuwe vraagstukken vragen om een nieuwe werkwijze

Design for Humanity gelooft dat je op een andere manier met dit soort problemen om moet gaan. De complexe vraagstukken in onze veranderende wereld vragen om creativiteit, empathie en positiviteit. Wij vinden dat je niet moet denken in problemen, maar in oplossingen. Dat je door samen te werken veel verder komt dan alleen. En dat je vooral ook moet durven proberen en durven falen. Daarom werken wij met de design thinking methode.

Hoe kan design thinking helpen?

Bij de design thinking methodiek staat altijd de gebruiker centraal. Samen met de gebruiker en betrokken stakeholders maak je het vraagstuk inzichtelijk en bedenk je zoveel mogelijk oplossingen. Hier zijn diverse methodes voor. Altijd geldt: alles mag en niets is goed of fout! Door snel te experimenteren met de bedachte ideeën, interessante combinaties te proberen en te blijven verbeteren, ontwikkel je namelijk uiteindelijk de beste innovatieve oplossing, waarbij de mens centraal staat.

Over Design Thinking
Ideation phase during the Designing Democracy hackathon

Van idee naar concrete oplossing

Design for Humanity kan helpen om dit creatieve proces op gang te brengen. Op een goed georganiseerde en gestructureerde wijze zorgen we dat nieuwe ideeën voor een maatschappelijk vraagstuk tot een concrete oplossing worden ontwikkeld. Maar je moet wel durven! Van te voren weet je namelijk niet wat er precies uit gaat komen. Design Thinking is een iteratief proces, waarbij je al doende leert. Wij geloven dat door buiten de kaders te denken en veel te experimenteren, je namelijk pas echt ontdekt wat wel en wat niet werkt.

Samenwerken met ontwerpers

Een goed Design Thinking proces kan volgens Design for Humanity niet zonder goede ontwerpers. Daarom werken we samen met ontwerpers van allerlei disciplines zoals product designers, service designers, social designers en interaction designers. Zij kunnen met een frisse blik naar een maatschappelijk probleem kijken, veel creatieve ideeën bedenken en snel tastbare oplossingen schetsen.

Eens proberen?

Met een kort, intensief ontwerptraject (Design Sprint) kun je snel veel ideeën genereren voor een maatschappelijk vraagstuk, een idee omzetten in een prototype én eerste tests uitvoeren. Zo weet je heel snel of een innovatie levensvatbaar is en (eventueel na aanpassingen) verder uitgewerkt kan worden. Het kan een eerste stap zijn om te proeven van de Design Thinking methode.

Over Design Sprints