Design for Humanity zet zich in voor maatschappelijke vraagstukken door middel van creatieve hackathons

Maatschappelijke vraagstukken oplossen

Complexe vraagstukken zijn er in het sociale domein te over. Denk bijvoorbeeld aan maatschappelijke problemen zoals armoede, discriminatie, eenzaamheid en obesitas. Veel vraagstukken in het publieke domein zijn zó complex, dat ze maar moeilijk met een lineaire, stap-voor-stap-manier van denken op te lossen zijn. We noemen ze ook wel: wicked problems.

Design thinking leidt tot sociale innovatie

Neem als voorbeeld een maatschappelijk vraagstuk als eenzaamheid bij ouderen. Typisch een onderwerp waar je met de bekende middelen nauwelijks grip op krijgt. Omdat de vraag moeilijk te definiëren is en de doelgroep diffuus en lastig benaderbaar, zijn de (goed bedoelde!) antwoorden zelden passend. Sociale innovatie is hier dus dringend nodig, maar hoe doe je dat snel, slim en effectief?

Stichting Design for Humanity helpt om op een andere, niet-lineaire manier naar zulke wicked problems te kijken. Hoe? Door niet te denken als beleidsmaker, expert of (ervarings-)deskundige, maar door te denken en te werken als een ontwerper, ofwel: Design Thinking. Dat blijkt een krachtige werkwijze te zijn, die niet alleen leidt tot impactvolle sociale innovatie, maar die ook heel snel resultaat levert.

Over Design Thinking
Ideation phase during the Designing Democracy hackathon

Nieuwe ideeën genereren voor een maatschappelijk vraagstuk

Met een kort, intensief ontwerptraject (Design Sprint) kun je snel veel ideeën genereren voor een maatschappelijk vraagstuk, een idee omzetten in een prototype én eerste tests uitvoeren. Zo weet je heel snel of een innovatie levensvatbaar is en (eventueel na aanpassingen) verder uitgewerkt kan worden.

Over Design Sprints

Voorbeelden sociale innovatie

Design for Humanity werkt samen met jonge, enthousiaste en talentvolle ontwerpers die hun creatieve vaardigheden inzetten voor een maatschappelijk probleem. Kijk hieronder voor een paar voorbeelden.

Zo wil Simone jongeren meer betrekken bij lokale democratie en onderzoekt Myrthe hoe ze ouderen opnieuw kan laten nadenken over hoe ze zich verhouden tot seksualiteit en intimiteit.

Graduation project Simone

Youth civic engagement

Simone Rietmeijer+
Prototype for gradution project about late life intimacy

Late life intimacy

Myrthe Krepel+
Meer projecten

Wat is een wicked problem?

De term wicked problems werd als eerste gedefinieerd door professor Horst Rittel en professor Melvin Webber in 1973. Volgens hen is een wicked problem een sociaal vraagstuk dat geen definitieve formulering, geen definitieve interpretatie en geen eenduidige oplossing kent. Een probleem met veel verschillende stakeholders en perspectieven, dat niet met een lineaire denkwijze opgelost kan worden.

Meer informatie?

Neem contact met ons op via info@designforhumanity.nl of bel met Guido Jilderda (06-29 54 03 47).

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Deze verschijnt ongeveer eens per maand in je mailbox.